Personeelstekort? Krapte op de arbeidsmarkt?

ls je de personeelsadvertenties, berichten en posts op LinkedIn en op andere ‘social media’ leest is het personeelstekort heel groot, zoekt bijna iedereen meer en vooral passende en capabele mensen, zijn recruiters ‘druk druk druk’ als nooit tevoren en doet iedereen meer van hetzelfde om te vissen in de kleine vijver met mogelijke kandidaten…

Ervaring leert dat er nog een voor de hand liggende oplossing is die echter door weinigen wordt gezien… Hoe? In bijna alle bedrijven en organisaties wordt een deel van de mogelijkheden en competenties van de mensen die er werken niet benut. (tot wel 30% !) Het ‘tekort aan benodigde inzet’ is al in het bedrijf aanwezig maar wordt niet herkend of aangesproken.

Mensen werken niet altijd in een baan of in een omgeving die daadwerkelijk bij hen past. Bij hun persoonlijkheid, bij hun competenties, bij hun drijfveren. Jammer, want iedereen weet, voelt aan of begrijpt dat dit ten koste gaat van het optimaal presteren van medewerkers, van het team, van effectiviteit, van werkplezier en, voor het management wellicht het belangrijkste, van het resultaat.

Aan deze derving is echter gemakkelijk wat te doen…

Meer weten? Mail naar

Share This