EEN OVERZICHT VAN DE HRM NAVIGATIE BEDRIJFSSOFTWARE

Naast onze competentiegerichte producten bieden we specifieke oplossingen voor onder meer HR-managers, loopbaancoaches, recruiters, opleiders in de BBL en arbeidsspecialisten in de gemeente sector.

Met T&M als onderdeel van je bedrijfsvoering is je competentiegerichte informatie, je match met profielen en groepsranking praktisch en real-time beschikbaar. Onze matching software is gemakkelijk uit te breiden met je eigen ideaalprofielen. Geen ander competentiemanagement platform levert inzichten op dit niveau!

HRM Navigatie producten

Bel: 045-5225444

Competentiegericht werven oplossingen

Onze competentie test & matching software is het hart je onderneming. Het biedt mogelijkheden om rollen en functies om te zetten in ideaalprofielen zodat de gebruiker de juiste strategische beslissingen kunt nemen.

Mismatch reductie

Minder sollicitatiegespreken voeren

HRM Navigatie is dé competentietool voor zelfstandige HR professionals en HRM afdelingen om tot 70% van de entree/sollicitatie gesprekken te besparen. Hiermee neem je afscheid van de eindeloze sollicitatie gespreken.

 • Elke dag vergelijk met dezelfde uitgangspunten
 • Met ideaalprofielen voorkom je zinloze gesprekken
 • Veelzijdig inzicht in elke kandidaat op houding en gedrag

HRM Navigatie assessments kunnen onbeperkt worden gemaakt, zo heeft iedereen een gelijke kans.

Motivatie en ambities

Focus op gezamelijk succes

De HRM Navigatie T&M-methode is het meest veelzijdige competentiegerichte platform voor HR professionals. Waarbij de kracht zit in het zichtbaar maken van de talenten, ontwikkelen van ambities en sturen op motivatie.

 

 • Zowel competenties als persoonlijkheidskenmerken worden gemeten
 • Ontwikkelbaarheid van competenties direct zichtbaar
 • Sterkste competenties direct beschikbaar voor de deelnemer

Match op Ideaalprofiel

Je eigen mensen zijn de meetlat

Met HRM Navigatie Ideaal heb je de mogelijkheid tot een volledige integratie met de cultuur van afdelingen en de totale organisatie, van starter tot onbepaalde tijd betrokken mensen. In het kort:

 • Een ideaalprofiel is eenvoudig gemaakt uit een selectie van eigen mensen uit gelijksoortige functies of op een afdeling
 • Inzicht in oorzaak personeelsverloop
 • Matchen op Ideaalprofiel is de succesfactor
HR Professionals
Hét competentie management platform voor toekomstgerichte HR-organisaties.

Voer HR loopbaan en plaatsingsvraagstukken veel efficienter uit en win tijd voor proactief advies en maximaliseer de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie. De T&M-methode van HRM Navigatie is hét pakket waar HR Professionals mee werken.

Talentmanagement

Zie waar je talent zit

HRM Navigatie is de competentietool voor zelfstandige HR professionals en HRM afdelingen. Wat zij nodig hebben is direct inzicht in het willen en kunnen van mensen. Zo voer je een waardevol gesprek dat leidt tot een win-win voor de persoon en de organisatie waar deze voor werkt.

 • Persoonlijlheid en drijfveren in beeld (gebasseerd op de BIG5)
 • Minimaal 25 tot maximaal 63 competenties uitgebreid in beeld
 • De veronderstelde ontwikkelbaarheid van elke gemeten competenties is helder weergegeven

Met HRM Navigatie kun je effectiever coachen en mensen help optimaal te presteren.

Optimalisatie

De manier om beschikbaar talent te koppelen aan de bedrijfsdoelstellingen

Organisatiestructuren zijn niet meer hard gekaderd, waardoor het noodzakelijk is om functiehuis-modellen anders op te zetten.
Het aansluiten van de mensen in de organisatie op dit organisatiemodel is een belangrijke taak waarbij HR-professional managers en directeuren ondersteunen.

Organisaties die vanuit competentiegerichte modellen werken zijn wendbaarder en flexibeler. Door met HRM Navigatie competentie tools te werken is realtime zichtbaar wat de “afstand” is van strategie en de mensen in de organisatie

 

Human Capital (M&A)

Onderbouwde culture integratie

Wanneer 2 of meer afdelingen / organisaties worden samengebracht, door reorganisatie of door een merger of acquisitie, zullen er altijd cultuur issues naar boven komen.

Met de HRM Navigatie competentiegerichte aanpak is inzichtelijk welke cultuurverschillen er zijn en welke risico’s kunnen worden verwacht.

HRM Navigatie versoepelt de management verandering.

 

Loopbaan oplossingen

De loopbaan oplossingen van HRM Navigatie verbinden en automatiseren loopbaan vraagstukken voor de bedrijfsprocessen binnen je organisatie in één centraal systeem. Of het nu gaat om de loopbaan van een persoon of die van een totale organisatie

 

Persoonlijke ontwikkeling

Duurzame inzet

Ontwikkel competenties

Loopbaanplanning

Persoonlijke ontwikkeling

De software voor competentiegerichte ondernemers

van HRM Navigatie geeft inzicht in hoe ervaring is opgebouwd, zonder daarbij alleen te kijken naar opleiding en certificering. Compleet, nauwkeurig en inzichtelijk. Competenties en Persoonlijkheidskenmerken geven gezamelijk richting aan de persoonlijke ontwikkeling.

Duurzame inzet

Wendbaarheid door in te zoomen op competenties

Veel functies in een organisatie zullen veranderen door de tijd heen. Inspelen op deze verandering en aansluiting behouden bij deze veranderingen is van groot belang voor een duurzame en effectieve inzet van mensen.

Ontwikkel competenties

Doen waar je goed in bent en laten groeien wat bijdraagt

Met de HRM Navigatie T&M-methode heb je feilloos en direct zicht op welke competenties iemand heeft en waar er ontwikkeling mogelijk is. Door de koppeling te maken naar opleidingen is het rendement van opleiden hoger en uiteindelijk de motivatie groter. Dit leidt tot een direct en beter resultaat voor de gehele organisatie.

Loopbaanplanning

Een loopbaan is een continu proces

Het proces van loopbaanplanning en ondersteuning is vanuit HRM Navigatie eenvoudig en effectief te maken. De rapportages zijn voor begeleider en deelnemer voldoende toelichtend en duidend. Wanneer een goed gesprek wordt gekoppeld aan een T&M rapportage is er een diepe reflectie voor de deelnemer, waarmee de deelnemer en de begeleider in staat zijn goede keuzes te maken en te plannen

Werving & Selectie oplossingen

De Werving en Selectie oplossing versus complete de loopbaanbegeleiding.

Door al aan de start van een werving en selectie procedure het T&M-assesment te laten uitvoeren kan er een objectieve vergelijking tussen de kandidaten plaats vinden.

Wil je een ranking van je kandidaten tegen een functie- of teamprofiel of een match uitvoeren met je ideaalprofiel? Dan betaal je dit eenvoudig per kandidaat achteraf. Na de betaling kun je deze kandidaat zo vaak ranken en matchen als je wilt.

 • Elke deelnemer wordt tegen de zelfde competenties en persoonlijkheidskenmerken getoetst
 • Onbeperkt testen aanbieden; iedereen kan het T&M-assessment maken
 • Voor de deelnemer is er direct na afronding een persoonlijk certificaat met de 5 hoogst scorende competenties
 • De match toont de onder en boven verwachtingen (zogenaamde ‘gaps’) tussen kandidaat en het geselecteerde profiel

De behoefte aan gedetailleerde assessment rapportages bepaalt welk abonnement bij jouw organisatie past.

Verzuimoplossingen

HRM Navigatie is dé oplossing voor het verlagen van verzuim. Dit kan op preventieve niveau of bij het bepalen van de juiste reïntegratie mogelijkheden. Door gebruik te maken van competenties kan iemand sneller en effectiever bijdragen. Veel mensen kunnen hun zingeving hierdoor beter hervinden en uitbreken uit de teneur waarin ze zijn beland. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van verzuim gerelateerd is aan medewerkers die niet tevreden zijn of zich niet voldoende betrokken voelen bij de organisatie.
Verzuim is niet geheel te voorkomen maar wel aanzienlijk terug te dringen door goede reflectie en proactieve loopbaanbegeleiding.

Bekijk alle HRM verzuim oplossingen.

Verzuimpreventie

Met een open dialoog en een goede competentie analyse is reflectie en coaching de bewezen preventieve oplossing voor dreigend verzuim.

Onbalans in de functie of met de organisatie zijn inzichtelijk en bespreekbaar te maken met HRM Navigatie T&M.

Employability

Als je als organisatie het maximale uit medewerkers wilt halen en actief wilt sturen op resultaat zet je T&M in om de juiste mix te bepalen van competenties en persoonlijkheden.

Omscholing

Wanneer iemand niet meer kan functioneren in zijn huidige functie en aangeeft om te willen scholen is de T&M methode de manier om de juiste studiekeuze te bepalen. Zo kan een duurzame inzet worden gerealiseerd waar alle partijen uiteindelijk van profiteren.

Reïntegratie

HRM Navigatie T&M geeft de HR Professional zicht op reintegratie kansen en mogelijkheden.

De T&M Persoonlijke rapportage biedt de basis voor effectieve reïntegratieplannen.

 

Out-placement

Wanneer een organisatie moet reorganiseren is een actief out-placement beleid vaak effectiever dan een VSO.

Met de T&M-methode geef je medewerkers een kans een andere of nieuwe toekomst op te bouwen. Door een actieve (externe) bemiddeling is
in veel gevallen een snelle en geruisloze overgang te realiseren.

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Plan het keuzehulp gesprek en ontdek het juiste pakket voor jouw onderneming.

Meer dan 800 loopbaan- en opleidingsprofielen om direct mee te matchen.

Start een gesprek

045-5225444

Contactformulier

Contact

HRM Navigatie BV
Vlotstraat 2
6417 CB HEERLEN

Volg ons