Delegeren

Taken en verantwoordelijkheden toekennen aan de juiste medewerkers.

 

Deze competentie delegeren maakt onderdeel uit van ons Assessment dat ingezet wordt bij Werving & Selectie, Employability en Loopbaancoaching.

Achtergrond informatie

Voor de arbeidsmarkt is geen eenduidige competentieset voorhanden. Toch is het goed mogelijk een competentieset samen te stellen waarvan de competenties of een deel ervan toepasbaar zijn voor bijna alle functies in het bedrijfsleven.

HRM Navigatie kent een competentieset van
63 competenties die het meest voorkomen in het bedrijfsleven. Dit is een volledige competentieset die inzicht biedt over talenten, kennis en vaardigheden die nodig zijn om een beroep te kunnen uitoefenen.

Door kandidaten te testen op al deze  competenties wordt het mogelijk hen te matchen met elk functieprofiel en/of teamprofiel dat uit deze competenties is opgebouwd of dat is opgebouwd uit een deel ervan.