Zelfwerkzaamheid

In welke mate men opdrachten zelf succesvol kan afmaken.

 

Het persoonlijkheidskenmerk zelfwerkzaamheid maakt onderdeel uit van ons Assessment dat ingezet wordt bij Werving & Selectie, Employability en Loopbaancoaching.

Achtergrond informatie

Voor de arbeidsmarkt is geen eenduidige persoonlijkheids-kenmerkenset voorhanden. Toch is het goed mogelijk een persoonlijkheidskenmerkenset samen te stellen waarvan de persoonlijkheidskenmerken of een deel ervan toepasbaar zijn voor bijna alle functies in het bedrijfsleven.

HRM Navigatie kent een persoonlijkheidskenmerkenset van
25 persoonlijkheidskenmerken die het meest voorkomen in het bedrijfsleven. Dit is een volledige persoonlijkheidskenmerkenset  die inzicht biedt gedrag, motivatie en drijfveren die nodig zijn om een beroep te kunnen uitoefenen.

Door kandidaten te testen op al deze  persoonlijkheidskenmerken wordt het mogelijk hen te matchen met elk functieprofiel en/of teamprofiel dat uit deze persoonlijkheidskenmerken is opgebouwd of dat is opgebouwd uit een deel ervan.