Persoonlijkheidskenmerken

De persoonlijkheidskenmerken beschrijven in de basis wat je doet of drijft voor het uitvoeren van taken en aanleren van vaardigheden. 

De onderstaande 25 persoonlijkheidskenmerken heeft HRM Navigatie afgeleid van de big five en wetenschappelijke literatuur en de kennis en ervaring die in het veld is opgedaan.

Achtergrond informatie

Voor de arbeidsmarkt is geen eenduidige persoonlijkheids-kenmerkenset voorhanden. Toch is het goed mogelijk een persoonlijkheidskenmerkenset samen te stellen waarvan de persoonlijkheidskenmerken of een deel ervan toepasbaar zijn voor bijna alle functies in het bedrijfsleven.

HRM Navigatie kent een persoonlijkheidskenmerkenset van
25 persoonlijkheidskenmerken die het meest voorkomen in het bedrijfsleven. Dit is een volledige persoonlijkheidskenmerkenset  die inzicht biedt gedrag, motivatie en drijfveren die nodig zijn om een beroep te kunnen uitoefenen.

Door kandidaten te testen op al deze  persoonlijkheidskenmerken wordt het mogelijk hen te matchen met elk functieprofiel en/of teamprofiel dat uit deze persoonlijkheidskenmerken is opgebouwd of dat is opgebouwd uit een deel ervan.